Wizyta Minister Bojanowskiej

W dniu 18 października gościliśmy w  naszym ośrodku Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -  Elżbietę Bojanowską.  Wśród zaproszonych gości pani minister towarzyszyli: poseł Grzegorz Puda, Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Grzegorz Szetyński, Przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Małgorzata Szwed, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Rodziny - Maria Nowak, Dyrektor PCPR - Katarzyna Olszyna, a także dyrektorzy z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej.

 

Spotkanie dotyczyło nurtującego od wielu lat uregulowania statusu pielęgniarek w domach pomocy społecznej, pani minister przedstawiła zebranym propozycje legislacyjne ministerstwa, zgromadzeni zgłaszali swoje wątpliwości/pytania w tej sprawie. Następnie dyrektor oprowadził gości po ośrodku i zapoznał z naszą działalnością.

Od lewej: poseł Grzegorz Puda, Przewodnicząca Małgorzata Szwed, Minister Elżbieta Bojanowska, Starosta Grzegorz Szetyński